ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Νέα Μαθήματος

Σημειώσεις Θεωρίας

Εργαστήριο

Εδώ θα βρείτε υλικό από τα μαθήματα που κάνουμε κάθε εβδομάδα!!!

Εργαστήριο 1ο 26/10/17

Εργαστήριο 2  θεωρία – Φυλλάδιο

Εργαστήριο 3  Θεωρία – Φυλλάδιο

Εργαστήριο 4  Θεωρία

Βιβλίο Μαθήματος

Virtual Box

Εγκατάσταση Virtualbox και Debian
1. Από την ιστοσελίδα http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads μεταφορτώνετε της κατάλληλη έκδοση του Virtualbox (for MS-Windows hosts. 32- ή 64-bit κλπ)
2. Εγκαθιστάτε την εικονική μηχανή Virtualbox. Δε χρειάζονται τροποποιήσει επιλογών κατά την εγκατάσταση.
3. Στην ιστπσελίδα http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads , Κάτω από τα VirtualBox platform packages υπάρχει το VirtualBox Oracle VM VirtualBox Extension Pack (ίδιο για όλες τις πλατφόρμες). Κάνουμε κλικ πάνω στο “All Platforms” και μεταφορτώνουμε την έκδοση που είναι συμβατή με το VirtualBox που έχουμε.
4. Το extension pack έχει μορφή εφαρμογής, το εκτελούμε με διπλό κλίκ. Το VirtualBox ξεκινάει αυτόματα και εμφανίζεται ένα παράθυρο με Μήνυμα: “You are about to install a VirtualBox Extension Pack….” Επιλέγουμε install και στο επόμενο παράθυρο δίνουμε Agree στο VirtualBox Licence. Μετά την εγκατάσταση θα δείτε το μήνυμα: “The extension pack Oracle VM VirtualBox Extension Pack has been installed successfully.”

Debian

Κατεβάστε την έκδοση debian από εδώ Debian 7.0.0 – i386 – netinst