ΑΕΠΠ

Παραδίδονται εξειδικευμένα ιδιαίτερα μαθήματα στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και της Δ΄ Τάξης Εσπερινών Λυκείων στην Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή. Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις, ασκησιολόγιο και θέματα προς επίλυση σε έντυπη μορφή. Πραγματοποιούνται τακτικά διαγωνίσματα ενώ υπάρχει δυνατότητα διδασκαλίας και σε γκρουπ. Υπεύθυνη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με μεθοδολογία και αποτελέσματα.

Το “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” είναι Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Γ’ Τάξης των Γενικών Λυκείων, της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι: να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη,να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα.

Αυτή η ενότητα του δικτυακού τόπου περιλαμβάνει ένα πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, κατηγοριοποιημένο με βάση την ύλη του σχολικού εγχειριδίου και με διαβαθμισμένες ασκήσεις.